Ny forskning visar att det svenska linderödssvinet är den enda ursprungliga svinrasen norr om Alperna som bevarats

Det svenska skogssvinet troddes länge ha dött ut i slutet av 1800-talet. I själva verket lyckades det med en rejäl portion tur och tack vare några få framsynta individer överleva industrialismens och standardiseringens tidevarv. År 1992 återuppstod det som lantrasen Linderödssvin. Nu visar sig Linderödssvinet därtill vara världsunikt. De nya …

Grisens historia på release

Boken Grisens historia är resultatet av ett mycket genomgripande forskningsarbete under tiotalet år. Den ges liksom tidigare Svensk Ostkultur och Regional matkultur ut av Carlsson Bokförlag i Stockholm. I boken får vi följa grisens historia i Sverige från Särimners dagar och fram till nu. Undertiteln – Så mycket mer än …

Regional matkultur slår igenom

Boken Regional matkultur – terroir i Matlandet Sverige utkom i juni 2014. Läsarreaktionerna har varit översvallande positiva. Bokens grundläggande teser om att …

Bokrelease ”Gotländska mejerier”

Fredagen den 9 augusti blir lanseras boken ”Gotländska mejerier” på Stafva gård i Barlingbo. Inbjudan har gått till pressen samt till ett 75-tal …

Reaktioner på ”Svensk Ostkultur”

Nya boken ”Svensk Ostkultur” lanserades officiellt på ett boksläpp på Café Tårtan på Södermalm i Stockholm måndagen den 20 maj. Efter en …