Järnvägen till Klintebys

Klintebys

Martin Ragnar

Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram

Faktahäfte om järnvägen Klintehamn–Klintebys under 1900-talets första decennier

Industrialismens genombrott skapade ett ökat behov av transporter. Och omvänt krävde nya och dyra transportsystem att stora kvantiteter gods och människor behövde transporteras. Den första järnvägen på Gotland öppnades för trafik år 1878. Men det var först efter Roma sockerfabriks öppnande 1894 som järnvägen blev lönsam och planer på nya banor dök upp. Kring sekelskiftet 1900 rådde en järnvägsboom på Gotland. Flera olika bolag byggde nu sina egna järnvägar och Roma mitt på ön blev navet i bansystemet. Från Klintehamn gick en järnväg just dit.

Storgodset Klintebys ligger norr om Klinte kyrka och en bit in i landet relativt Klintehamn. Vid Klintebys startades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ett antal olika verksamheter som komplement till jordbruket. Än idag lever konservfabriken vidare. Sammantaget var verksamheten av sådan omfattning att en järnväg blev byggd – och av ett eget järnvägsbolag. Den användes några år i smyg undan myndigheterna och lades sedan ned.

Recensioner

”Det slår mig att dåtidens investerare visserligen hade förhoppningen om framtida egna vinster på sina insatser, men de satte framförallt i gång verksamheter, som kunde vara nyttiga … för en hel bygd. … Allmänintresset mer än egenintresset drev dem. I hur stark kontrast står inte dessa uppbyggare till dagens investerare på börsen?”
Pelle Sollerman, bokens baksidestext

”Boken motsvarar vad fåkunniga människor brukar kalla värdelöst vetande. … Spåren får också spår av närliggande verksamheter och strävanden liksom av människorna bakom dem att stiga fram ur historiens dunkel.”
Ove Säverman, Dagens Nyheter 010428

”Järnvägen till Klintebys har ett oansenligt yttre, men innehållet avslöjar ett noggrant och ambitiöst forskningsarbete”
Per Leino, Gotlands Allehanda 001209

”En trevlig bok som tar upp en liten men inte helt obetydlig bit av den gotländska järnvägshistorien”
Anders Svensson, Spårstumpen 75 (3–4/2000)

”En anspråkslös men trevlig liten skrift om en väldigt okänd bana på Gotland. … För samlare av gotlandica borde det snygga tryckta häftet vara ett måste”
Kurt Möller, Tåg 1–2/2001

Fakta

Kategori: Fakta
Format: 148×210 mm
Sidor: 63
Bindning: häftad
Tryck: Svart-vitt omslag och inlaga
ISBN-10: 91-974003-0-0
Utgivning: 2000 november
Gäddsax nr 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *